ציגל און פאַרשפּאַרן

ציגל און פאַרשפּאַרן

גראָז בלאַקס & ינטערלאַקינג בלאַקס

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

צעהאַקן ציגל

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

צאַמען שטיין

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

פּייווינג ציגל

111
222
333
444

פאַרשפּאַרן

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8